Nedostatek parkovacích míst?

Na návsi je na vesnické poměry slušná parkovací plocha, zastavit se dá před hospodou anebo také na velkém parkovišti pod areálem chovatelů. Jeden řidič však svůj vůz umístil na lepší místo: hned za zatáčku u kostela, půlkou auta do silnice a tak, aby řidiči vyjíždějící od hospody neviděli na auta jedoucí ze zatáčky.

Parkování... aneb když je málo parkovacích míst, musíme využit každé volné místečko

Napsat komentář