Město Březová koupilo zámek a plánuje nekomerční využití a možná i stavební parcely

Podnikatel Lukman Lukmanov v areálu bývalého a již zcela zdevastovaného zámku v Kostelní Bříza zahájil před lety stavební práce: zbořil seník a střechu nad vepřínem, opravil střechu a patro nad kravínem. Tím to však skončilo, v dalších úpravách nepokračoval. Na podzim 2017 zámek a přilehlé pozemky od podnikatele koupilo za cca 4 mil. Kč město Březová ve snaze ochránit pozemky před nevhodným využitím pro účely zdárného rozvoje obce. V jeho režii proběhlo zplanýrování dvora a protisvahu podél zámku. Budoucí využití se bude týkat fenoménu zaniklých obcí a možna dojde i na stavební parcely.

Zámek a nádvoří

Využití areálu

Co se využití areálu týče, starsta město Březová Miroslav Bouda uvedl, že areál bude využit pro účely fenoménu zaniklých obcí a že může dojít ke zřízení stavebních parcel. Využití pro dům seniorů starosta nakonec vyloučil. Konkrétně se starosta v novinách vyjádřil takto:

Březen 2018 (viz Deník):

  • „Vznikla pracovní skupina urbanistů, projektantů a památkářů, jejímž cílem je najít další smysl jeho využití.“
  • „Nevnímáme to jako podnikatelský byznys, spíš jako společenskou váhu a potřebu pro budoucnost.“
  • „Nechceme jít cestou špičkového sanatoria nebo zahraničního investora. Spíš to vnímáme jako rozšíření prostředí ve vztahu k parku a zaniklým vsím.“
  • „Mělo by to navazovat na fenomén takzvaných zaniklých vsí. Jsou různé představy, jak park dál rozšířit, část pozemků by se měla využít pro venkovské bydlení. Co se týče zříceniny zámku, tam už bohužel zbyly jen obvodové zdi, ale jeví se velmi reálné, že by tam mohlo vzniknout jakési výstavní a kulturní místo s částečným zastřešením a zafixováním zdí.“

Září 2017 (viz Deník):

  • Pracujeme na studii budoucího využití a doufáme, že to osloví nějaké investory. Dovedeme si představit zaměření projektů v oblasti sociální či rekreační. Nesmíme také zapomenout na fenomén zaniklých obcí. O ty je mezi veřejností veliký zájem.
  • Do připraveného územního plánu chce město Březová zakomponovat i bydlení venkovského typu, které bude napojeno právě na Kostelní Břízu. I zde se počítá s napojením na cizí kapitál.

Leden 2017 (viz Deník)

  • „Mezi lidmi se mluví i o tom, že zde má kdosi zájem zřídit pivovar, což ale není potvrzená informace.“

Fotografie (3/2018)

Zdroje