Město Březová koupilo zámek a plánuje nekomerční využití a možná i stavební parcely

Podnikatel Lukman Lukmanov v areálu bývalého a již zcela zdevastovaného zámku v Kostelní Bříza zahájil před lety stavební práce: zbořil seník a střechu nad vepřínem, opravil střechu a patro nad kravínem. Tím to však skončilo, v dalších úpravách nepokračoval. Na podzim 2017 zámek a přilehlé pozemky od podnikatele koupilo za cca 4 mil. Kč město Březová ve snaze ochránit pozemky před nevhodným využitím pro účely zdárného rozvoje obce. V jeho režii proběhlo zplanýrování dvora a protisvahu podél zámku. Budoucí využití se bude týkat fenoménu zaniklých obcí a možna dojde i na stavební parcely.

Zámek a nádvoří

Celý příspěvek

Zámek v první dekádě 20. stol.

Vývoj stavebního stavu zámku v 1. dekádě 20. stol. je zobrazen na fotografiích od neznámého autora. Znáte-li jej, ozvěte se prosím na e-mail rfiser@gmail.com.

Podnikatel smí zbourat zámek

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 29. 3. 2007

Z povrchu kraje zmizela další kulturní památka – barokní zámek v Kostelní Bříze na Sokolovsku. Tak dlouho chátral, až z něj zbyly pouze obvodové zdi. Ministerstvo kultury letos v únoru na návrh majitele – ruského podnikatele Lukmana Lukmanova – vyškrtlo zámek ze seznamu kulturních památek. Lukmanovovi už nic nebrání v tom, oč usiluje už několik let: Zchátralou stavbu zbourat a postavit na jejím místě nový dům.

„Bude to krásný dům ve vesnickozámeckém stylu,“ řekl včera Lukman Lukmanov. Chce do konce roku požádat o stavební povolení. Potvrdil, že se chystá demolice zámku. „Desítky let chátral, já ho mám jen tři roky,“ poznamenal.

Proč o památku nepečoval? „Nemám tiskárnu na peníze,“ zní Lukmanovova odpověď. Jenže chyba je na straně památkářů na Městském úřadě v Sokolově. Za celá léta nevydali žádné rozhodnutí, jímž by přinutili Lukmanova k provedení záchranných prací. Natož aby mu udělili pokutu za to, že pro záchranu zámku nic neudělal. Nic neudělali ani předchozí majitelé zámku, kterých se tu vystřídalo několik.

„Pan Lukmanov nám nahlásil vyklizovací práce toho, co se na zámku zbortilo. Pak jsme zjistili, že už tam zbylo jen obvodové zdivo. Odstranili i jeden roh domu, asi aby se dovnitř dostali s nějakým bagrem,“ uvedla Irena Kučková, která má na stavebním úřadě v Sokolově na starosti památky.

Podle Kučkové šlo o úpravy v takovém rozsahu, že za normálních okolností k nim vlastník památky potřebuje stanovisko odborníků. Lukmanov ho neměl. Nevyžádal si ho. Případ měla na radnici po celou dobu na starosti jiná úřednice, která na konci loňského roku odešla do penze. Právě ona dala ministerstvu souhlas s tím, aby zámek ze seznamu památek vyškrtlo.

Národní památkový ústav v Lokti s Lukmanovem vloni jednal. „Jeho projekt se nám nelíbil,“ řekl ředitel Roman Procházka. „Ale teď, když ministerstvo kultury památku takzvaně odprohlásilo, se nás pan Lukmanov už na nic ptát nemusí,“ doplnil Procházka. O nečinnosti sokolovské radnice ale nic neví. „My můžeme věc poslat na památkovou inspekci, která by mohla činnost úřadu prověřit,“ dodal.

S vyškrtnutím zámku nesouhlasil krajský úřad. Neuspěl ale s názorem, že památkovou hodnotu stále mají i torza staveb a že nelze připustit demolici zřícenin památek s odkazem na jejich špatný stav. Mluvčí krajského úřadu Andrea Bocková včera vypočítala, že kraj v letech 2005 a 2006 celkem čtyřikrát vyzýval sokolovskou radnici, aby přijala opatření, která by vedla k záchraně památky. Tedy aby radnice přitlačila na Lukmanova. Teprve v září 2006 Městský úřad v Sokolově takové rozhodnutí vydal. „Krajský úřad však musel toto rozhodnutí, které bylo vydáno bez řádného vedení správního řízení, pro jeho nezákonnost v zrušit,“ uvedla mluvčí Bocková.

Ministerstvo kultury ve svém vyjádření tvrdí, že ochranu nad památkou zrušilo, protože hodnota zámeckého areálu je výrazně narušena předchozími úpravami a demolicemi. „Památková rehabilitace areálu by znamenala výstavbu kopie nebo repliky konstrukcí, z nichž se zachovalo jen torzo,“ řekl mluvčí ministerstva Jiří Vajčner. Ze seznamu ročně zmizí padesát až devadesát kulturních památek.

Podnikatel chce zbourat zámek

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 6. 4. 2005

Podnikatel Lukman Lukmanov by rád zboural zdevastovaný barokní zámek v Kostelní Bříze u Březové. Podmáčenou ruinu, kterou jako kulturní památku koupil, chce srovnat se zemí a na pozemku pak postavit své rodinné sídlo – zámeček ve francouzském stylu.

„Při pochůzce za účasti investora a stavebního úřadu bylo řečeno, že budovu lze těžko zachránit. A že bude požádáno o její vyjmutí ze seznamu kulturních památek a případně i o její demolici,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda.

Památkáři ale s bouráním nesouhlasí. „Demolice objektu vypsaná není. V tom smyslu není požádáno ani zahájeno řízení. Chceme, aby pan Lukmanov zdokladoval, co předcházelo zřícení střech. Tedy statický posudek, ze kterého by vyplynulo, jestli ještě půjde něco zachránit,“ uvedla památkářka z Městského úřadu v Sokolově Jiřina Růžičková.

Starosta Bouda ale míní, že zbytky zámku měly být srovnány se zemí už dávno. Po zřícení střech a krovů z něj zůstaly už jen vykloněné, podmáčené obvodové zdi. „Co udělaly státní dohlížecí orgány pro to, aby k devastaci nedošlo? Teď jsou všichni chytří,“ poznamenal starosta.

Zámek chtěl Lukmanov původně opravit a udělat z něj své sídlo. Obavy lidí v obci ale vyvolal spíš jeho zájem o sousední zámecký park, který patří městu Březová a slouží jako odpočinkové místo. Lidé se tu scházejí, dělají pikniky a pořádají turnaje v nohejbalu.

„Tohle místo nemá chybu. Byla tu jen hlína a bahno. My jsme to dali do pořádku a staráme se o nohejbalové hřiště. Vy byste park někomu dal?“ řekl hospodský Jan Gelbič. Jeho soused František Pták se obává, že by Lukmanov park se vzácnými chráněnými stromy pro sebe oplotil.

Starosta občany uklidňuje, že město prodej parku nechystá. „Budeme se o tom bavit, až tam investor vedle postaví rodinné sídlo a tím potvrdí svůj zájem. Pak bude předmětem jednání pronájem parku a v dalekém výhledu případný prodej,“ řekl Miroslav Bouda.

Památkáři: Zachraňte, co se zachránit dá

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 6. 4. 2005

Ze zchátralého zámku v Kostelní Bříze by měl podnikatel Lukman Lukmanov zachovat aspoň to, co z kulturní památky zbylo. „To je naše priorita,“ říká památkářka z Městského úřadu v Sokolově Jiřina Růžičková.

Rozhovor

Jak chce Lukmanov zámek nebo jeho pozemek využít?
Budeme mít schůzku s člověkem, který pro Lukmanova dělá projektovou přípravu obnovy, opravy a budoucího využití objektu. Jeho přáním je na místě původního zámku postavit něco jako typický francouzský zámeček. S tímto návrhem by měl problémy, protože bychom trvali na zachování aspoň části konstrukcí. Zámek je navíc součástí památkově chráněného areálu.

Vyjmout zámek ze seznamu památek tedy nelze?
Bylo by to možné na základě všech posudků, pokud dospějí k závěru, že není možné objekt nebo zbývající ruiny zachránit. Projektový návrh by ale stejně musel odpovídat tomu, co tam kdysi existovalo. Dům by nemohl být naprosto cizorodým prvkem v areálu.

Jak by tedy novostavba měla podle vás vypadat?
Měla by se co nejvíce podobat zámečku, který tam stál. Může mít různé kamenné výzdoby. Ale nemohli bychom připustit věžičky a prvky, které do té krajiny nepatří.

Co je tedy vaší prioritou?
Aby zůstalo zachováno co nejvíce z těch hlavních konstrukcí. Budeme trvat na tom, aby se hlavní vchodová zeď přezdila, dozdila a opravilo se to, co je zvětralé.

Demolice tedy nepřipadá v úvahu?
Demolici musí předcházet řízení s námi a náš souhlas. My rozhodujeme na podkladě posudků odborné památkové péče. To vše je dlouhý proces.

Jak jste zámek hlídali, když je zdevastovaný?
Na objektu se střídali vlastníci. Ti předposlední se snažili budovu zabezpečit, aby nedocházelo k obrovskému chátrání. Jenže objekt už byl tak zničený, že už nešlo zachránit, co by se dalo zachránit před lety. Kontaktovali jsme vlastníky, pomáhali jsme jim, ale neměli peníze.

Lidé se bojí, že přijdou o park

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 10. 9. 2004

Ruský podnikatel a majitel soukromé polikliniky v Sokolově Lukman Lukmanov koupil zničený bývalý zámek v Kostelní Bříze. Chce ho přestavět na své rodinné sídlo. Zájem má i o zámecký park.

Obyvatelé osady se bojí, že je Lukmanov připraví o jediné hezké odpočinkové místo, kde se mohou scházet, pořádat turnaje v nohejbalu a pikniky s opékáním vuřtů.

„Tohle místo nemá chybu. Ukažte mi nějaké lepší. Byla tu jen hlína a bahno. My jsme to dali do pořádku, stálo nás to spoustu práce a staráme se o nohejbalové hřiště. Vy byste park někomu dal?“ ptá se hospodský Jan Gelbič.

Okolí ruiny zámku je majetkem města Březová, pod které osada patří. V posledních letech radnice s pomocí brigádníků park prořezala, opravila studánku, část okolních kamenných zídek a zkrášluje rybník. Ročně jde o investice ve výši padesáti až sto tisíc korun.

„Máme obavy, že park dostane Lukmanovova rodina, oplotí ho a nikdo jiný už se dovnitř nedostane. Celá vesnice je proti tomu. Nevíme už, jak prodeji a zničení parku zabránit. Prý se mu nelíbí některé zídky a chce tu postavit tenisový kurt. Jsou tu přitom vzácné chráněné stromy. O parku se píše v turistických mapách a chodí se sem dívat lidé zdaleka,“ uvedl soused František Pták.

Starosta Březové Miroslav Bouda potvrdil, že Lukmanov má o park zájem, zatím ho ale projevil pouze neoficiálně. Radnice ale slibuje, že o prodeji nebo pronájmu ale nezačne jednat dříve, než podnikatel své sídlo postaví, zkolauduje a upraví okolní prostranství.

„Plně chápu obavy domorodců, kteří se právem strachují, že by mohli přijít o jedno z nejkrásnějších míst. V tuto chvíli to ale není předmětem jednání. A pokud by podnikatel takový zájem měl, předcházela by tomu velká diskuse, které by se zúčastnili i obyvatelé Kostelní Břízy,“ ujistil Bouda. Podle něho by bylo logické, kdyby Lukmanov park chtěl. Zámek a park k sobě patří a v minulosti spolu tvořily ucelený komplex s hřištěm, zahradnictvím a promenádou. Podnikatel včera nebyl k zastižení. Jeho sekretářka uvedla, že odjel mimo Sokolov a neví, kdy se vrátí.

Na fotografii v novinách: František Pták