Přehled sportovních akcí do konce 1. pololetí r. 2004

Sportovní akce do konce 1. pol. r. 2004

  • 12. dubna – Velikonoční střelba z praku
  • 29. května – Mistrovství ČR v cyklotrialu
  • Soutěž horských kol
  • Březovský prak
  • Cykloturistika pro každého – výšlap do Chodové Plané

Napsat komentář