Stav opravy kostela v dubnu r. 2004

Nejnovější zprávy o průběhu oprav kostela sv. Petra a Pavla, který v dnešních dnech zdobí již téměř kompletně nová střecha a po obvodu jeho zdí jsou prováděny vrty (injektáže) pro zjištění složení podloží.

Hotovo

  • Opravy krovů
  • Stažení zdí lodi a věže
  • Výměna střešní krytiny nad hlavní lodí kostela

Podle plánu bude k 1. květnu 2004 proinvestováno již 5,1 milionu Kč. Město Březová se na rekontrukci podílí každoročním příspěvkem 300 000 Kč.

Chystá se

  • Zpevnění podzákladí
  • Zajištění odvodnění celého objektu (kompletní výměna dešťových svodů a okapů)

Napsat komentář