Středověký hrob ukrýval záhadu

  • Autor: Vladislav Podracký
  • Zdroj: MF Dnes, Karlovarský kraj
  • Dne: 31. 7. 2004

Místo objasnění okolností vzniku a provozu pozdně románského kostela sv. Mikuláše u Hruškové si archeologové v pondělí vykopali v interiéru stavby spíše jen další otazník. Ten se ukrýval v hrobové jámě poblíž hlavního oltáře kostela.

„Hrob, nejspíš staršího muže, na svou dobu dost vysokého, se totiž nacházel v zásypu obsahujícím zbytky keramiky až do 14. století,“ vysvětluje Jiří Klsák, archeolog Krajského muzea Karlovy Vary. Vzhledem k rozsahu vrstev to znamená, že během 14. století, nebo počátkem století dalšího, kdy byl kostel ještě funkční, došlo v jeho interiéru k masivnímu zásahu do podlah.

„Samozřejmě jako první se nabízí možnost, že jde o vyvezenou suť v rámci stavebního zásahu, například v rámci rekonstrukce kostela. Jenže ten známky žádné tak rozsáhlé opravy nejeví,“ říká Klsák. Objevené pozůstatky budovy totiž zachovávají typickou pozdně románskou dispozici, a pokud by byly později přebudovány, zcela jistě by již odrážely známky gotické architektury. „Tomu ale nenasvědčují ani nalezené stavební prvky, jako jsou žebroví klenby nebo ostění. Je to záhada,“ krčí rameny archeolog.

Její rozluštění by mohlo přinést dokončení sond v kněžišti kostela. Sám Klsák se však k této možnosti staví poměrně skepticky. „Před námi zde v minulosti řádili již hledači pokladů, takže větší část ploch nacházíme již druhotně překopané. Ale ani to nevylučuje, že bychom této věci nakonec mohli přijít na kloub,“ dodává Klsák.
Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše realizuje Krajské muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže Horní Slavkov již od roku 2002. Hlavní část záchrany této památky bude dokončena již v příštím roce.

V současné době v kostele probíhají vedle archeologických prací ještě opravy zdiva. Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti se letos zřejmě stihne dokončit oprava maximálně dvou třetin zdiva. Zbylá část by měla být dodělána v příštím roce. Samotný výzkum však bude zřejmě trvat výrazně déle.

Letos by ještě organizátoři prací chtěli v oblasti provést geofyzikální průzkum a některé analýzy, které by umožnily zasadit již získané informace do širšího rámce. Do konce letošního roku projdou antropologickým výzkumem také kosterní pozůstatky čtrnácti již objevených jedinců, ke kterým přibude i skelet odkrytý toto pondělí. To by mohlo pomoci získat nějaké další informace o dřívějších obyvatelích oblasti.

V následujících letech se Krajské muzeum Karlovy Vary společně se Sdružením dětí a mládeže Horní Slavkov chtějí zaměřit především na probádání vztahů mezi sv. Mikulášem a osídlením v okolí hory Krudum, pod kterou kostel stál.