Letní koncert s La Dolce Vita

V sobotu 3. 7. 2010 se v kostele sešlo více hostů než židlí, a tak někteří z diváků museli stát. Početné obecenstvo na koncertu v podání sokolovského pěveckého sboru La Dolce Vita nadšeně tleskalo po každé z 20 písní, které žánrově zasáhly malé, velké, mladé i starší. Nadace pro děti, která koncert uspořádala na počet patronů kostela, sv. Petra a Pavla, nabídla návštěvníkům odpoledne v příjemném chladivém prostředí, které v doprovodu písní ponoukalo k zamyšlení, na které v běžném denním shonu není čas.

Zde je úvodní slovo paní Fišerové:

Dobré odpoledne, vážení hosté,

kteří jste přišli oslavit svátek patronů tohoto kostela – sv. Petra a Pavla. Patronům k jejich svátku dnes věnujeme nejen podvečer krásné hudby a naše společné zamyšlení, ale také hmatatelný dárek – úspěšně pokračující rekonstrukci kostela, která se po několika letech neviditelných úprav a oprav dostala do fáze rekonstrukce omítek, čímž kostel dostává postupně konečnou vnější podobu.

Připomeňme si, že kostel vlastní a o rekonstrukci se stará Nadace pro děti, které jistě za vás všechny mohu poděkovat. Těžko si lze představit, co vše se musí udělat, aby takováto stavba, navíc státem chráněná památka, mohla zůstat stát.

Sv. Petra a Pavla dnes můžeme potešit zprávou, že se v západní zdi věže kostela podařilo odkrýt kamennou plastiku s vyobrazením obou patronů. Plastika pochází pravděpodobně z původního kostelíka, má románské rysy, čímž se datování osídlení naší vesnice výrazně mění. Význam našeho kostela tak opět stoupl.

Dnešní koncert je další ze série koncertů, kterými chceme vtisknout kostelu novou funkci a přiblížit ho lidem. Podvečerem nás bude provázet komorní sbor La Dolce Vita se svými sólisty pod vedením pana Pavla Tauera za klavírního doprovodu paní Dany Novákové. Za jejich vystoupení jim děkujeme.

1 komentář u „Letní koncert s La Dolce Vita

  1. Meine Frau und ich waren am 03.07.2010 auf dem Konzert und waren begeistert. Wir waren sehr erstaunt wie weit die Kirche schon renoviert ist. Es freut uns sehr, dass die Kirche doch vor dem Verfall gerettet wurde. Wir wären sehr dankbar, wenn sie uns weitere Veranstaltungstermine mitteilen würden, da wir gerne als ehemalige Bewohner von Kirchenbirk an diesen Veranstaltungen teilnehmen würden!

    Mit freundlichen Grüßen,

    Willi Harbauer

Napsat komentář