Usadí kameny architekt?

Na mapě najdeme povětšinou bývalé kříže

Organizace MAS Sokolovsko realizuje projekt Obnova reliktů Slavkovského lesa (další info). Jeho podstatou je výběr zhruba třiceti objektů z doby zaniklých obcí a zpracování architektonického návrhu na jejich obnovu/zachvování. V případě Kostelní Břízy je uvažováno o

  • náhrobních kamenech na hřbitově,
  • „Ježíších na kříži“ (boží muka podél cest – litinový odlitek Ježíše na kříži na kamenném podstavci),
  • Císařské cestě.

Architekt by zpracoval plán na citlivé vrácení kamenů na hřbitov (kam a jak je umístit), na obnovu božích muk a Císařské cesty. Věc je v jednání, záleží na postoji města a zpracovatelů projektu. K projektu se však může vyjádřit úplně každý – stačí napsat komentář k článku (dole na stránce) nebo mně zprávu na e-mail rfiser@gmail.com. Nebo máte-li nápad na zahrnutí jiného objektu, napište!

Vyplňte prosím dotazník projektu Obnova reliktů.

O poloze křížů vypovídá mapa

Na trochu oddálené katastrální mapě najdete kříže, stejně jako na mapách stabilního katastru:

Kříž u cesty

Kříž v zatáčce

Jak vypadá a kde je Císařská cesta?

Popravdě řečeno nevím, odkud pochází toto pojmenování. Cesta ale vede od zámku (dolů po cestě podél zámku k čističce odpadních vod a po cestě dále) směr zemědělský statek a dále Velká halič. To vše je stále po stezce sv. Vavřince. A z Velké Haliče cesta vede… asi směr Arnoltov (Špígl) k zámku.

Císařská cesta Kostelní Bříza - Arnoltov

Napsat komentář