Stěhování náhrobků na hřbitov

Náhrobní kameny

Jak jsme již informovali v článku Usadí kameny architekt?, na hřbitov byly začátkem r. 2011 převezeny náhrobní kameny, které odtamtud byly v pol. 20. stol. v rámci demolic odvezeny na skládku za obec (směr Kamenice). Některé kameny mají zřetelné nápisy, některé jsou historicky vzácné. S jejich citlivým usazením na hřbitov pomůže MAS Sokolovsko v rámci projektu Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa. Jak hřbitov vypadal ještě v r. 1944 se můžete podívat na vzácné fotografii na stránce věnované hřbitovu.

Kostel sv. Petra a Pavla

Usadí kameny architekt?

Na mapě najdeme povětšinou bývalé kříže

Organizace MAS Sokolovsko realizuje projekt Obnova reliktů Slavkovského lesa (další info). Jeho podstatou je výběr zhruba třiceti objektů z doby zaniklých obcí a zpracování architektonického návrhu na jejich obnovu/zachvování. V případě Kostelní Břízy je uvažováno o

  • náhrobních kamenech na hřbitově,
  • „Ježíších na kříži“ (boží muka podél cest – litinový odlitek Ježíše na kříži na kamenném podstavci),
  • Císařské cestě.

Celý příspěvek

Bohoslužba na bývalém hřbitově

V sobotu 28. 8. se na bývalém hřbitově kostela sv. Petra a Pavla uskuteční bohoslužba sboru Církve adventistů 7. dne v Sokolově. Hrát a zpívat na ní budou „unplugged“ hudebníci a zpěváci z Karlových Varů, pro společné písně obdrží texty všichni účastníci, promluví kazatel Petr Staš, emertitní teolog Jiří Bauer a další. Pro seniory bude připraveno několik laviček, pro ostatní trávník. Začátek je v 15 hodin. Celý příspěvek

Výtvarníci uspořádali vernisáž

Ve fotogalerii Výtvarníci naleznete několik desítek fotografií z vernisáže, kterou na závěr svého pobytu uspořádali účastníci letní umělecké školy. Ti v obci pobyli zhruba týden. Během této doby sbírali podněty, které nakonec přetvořili do uměleckých děl. Ta jsme si mohli prohlédnout na vernisáži. Celý příspěvek

Hřbitov začíná být hřbitovem

Vloni započaly práce na opravě zídky hřbitova, letos byly ukončeny. Přesto jsme zaznamenali, že jisté nedostatky se vloudily: nově osazená vrata v hlavní bráně hřbitova se ukázala příliš těžká pro subtilní panty a bylo nutné zdivo v jejich okolí odbourat a osadit panty robustnější. Nyní už jsou vrata osazena správně a i když jsou zatím v igelitovém obalu, tušíme v něm něco velmi hezkého. Ze silnice je další brána, jejíž využití zřejmě nebude tak aktuální, využívanější ale bude brána směrem ke kapli, jejíž rekonstrukce je na spadnutí.

Krajina v okolí hřbitova doznala za poslední léta velikou změnu, zmizely výmoly a neproniknutelné křoviny prostoupené bolševníkem. Výhled ze hřbitova je pěkný. O hřbitov se zatím stará zahradník, který také navrhl jeho uspořádání. Příští léta se o areál již bude starat město Březová. Povšiměme si keři ohraničené plochy v rohu vlevo před zadní bránou ke kapli, je to budoucí urnový háječek. Již nyní může být popel zemřelých uložen v urně například pod kamennou desku. Je nutné starat se o zachování piety tohoto místa a zamezit např. projížďkám mládeže na kole či působení vandalů.

Můžeme se těšit na krásná letní odpoledne strávená na vycházce historickou částí Kostelní Břízy se zastávkou na hřbitově, kde můžeme i posedět na pevně ukotvených lavičkách. Kostel se hřbitovem je pýchou každého sídelního útvaru, a tedy i Kostelní Břízy, musíme si je chránit. Organizace provozu na hřbitově ještě není pevně stanovena, ale jistá omezení budou patrně nutná.

Novinka: fotografie.

Nadace pro děti získala stavební povolení na další opravy kostela.

Opravy na hřbitově

Blíží se čas opravy kamenné zídky hřbitova v Kostelní Bříze, což je velmi pozitivní. Toto budoucí pietní místo jistě přispěje ke zvelebení vesnice a její návštěvnosti. Pomníky se jmény zde pohřbených obyvatel předválečné Kostelné Břízy se sem sice ze škarpy u cesty do Kamenice nevrátí, ale aspoň si doufám my a následující generace připomeneme,kdo zde žil a zemřel. Dobré by bylo na nějakou žulovou desku vyjmenovat všechny, kdo zde měli své ostatky, pokud je možné to zjistit.

A ještě jedna praktická otázka: kolem zdi uvnitř hřbitova (té jdoucí podél silnice) roste brčál menší, typická hřbitovní rostlina, která po letech pokryla velkou plochu. Ráda bych, kdyby nepřišla při zemních pracích k úhoně, tvoří totiž velmi hezký koberec.

Hřbitov bude ozdobou vesnice!

Na kostelnobřízském hřbitově byli pochováni především němečtí občané, a když skončila 2.světová válka, Češi památníky a náhrobky vzali a vyvezli na hromadu kousek za vesnici, ve směru na Kamenici. Hromada památníků je již malá, protože lidé si je berou.

Pravděpodobně v příštím volebním období (příští týden probíhají komunální volby) dojde k renovaci: zbavit hřbotiv plevelu, náletových keřů, srovnat do roviny, navést ornici a provést parkové úpravy, koupit lavičky .. Velmi důležitá je i chystaná oprava hřbitovní zdi. Areál by měl mít dvě brány.

Takovou hlavní místem hřbitova bude současný železný kříž s ukřižovaným kristem a památník s povídáním o mrtvých.