Plechový samopalník pomůže zachránit kostel v Kostelní Bříze

Zchátralý kostel v Kostelní Bříze na Sokolovsku pomůže zachránit monumentální třímetrová plastika samopalníka. Výtvor z plechu získala s areálem kasáren v Březové společnost Ekoinvest a samopalníka střežícího vchod chce nabídnout v dražbě. Výtěžek pak věnuje na opravu historického kostela.

Společnost Ekoinvest koupila kasárna pohraniční stráže od Březové za symbolickou korunu. Pozemky a zdevastované vojenské objekty chce využít pro vybudování závodu na likvidaci odpadu. „Samopalník ale ještě může posloužit dobré věci. Památník prodáme v aukci a takto získané peníze dáme na opravu kostela v Kostelní Bříze. Aukce by se měla konat do měsíce. Zatím netušíme, jaká bude vyvolávací cena,“ informoval SD ředitel firmy Ekoinvest Vladimír Číhal.

Březovská radnice vítá jakoukoliv aktivitu, která přinese prostředky na opravu kostela. „I když, možná by měl památník zůstat tam, kde je. Celý areál by se mohl jmenovat například U Smutného vojína,“ navrhl další variantu starosta Březové Miroslav Bouda. Aukce zúčastní, ale jen jako divák. Město letos přispěje na opravu kostela částkou 300.000 korun.

Podobná monumentální plastika s hornickou tematikou, která zdobila prostranství vedle Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, našla uplatnění v areálu hornického muzea v Krásně. Další památník s nadživotní sochou vojáka naproti Městskému úřadu v Sokolově zůstane ale i nadále na svém místě. Město dokonce navrhuje uvolnit peníze na obnovu sochy.

Osobnost roku Karlovarského kraje 2011

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu, v níž veřejnost volí mimořádné osobnosti v kategoriích mimořádný přínos kraji, oblast kultury a služeb veřejnosti, oblasti podnikání. V kategorii mimořádný přínos kraji zvítězil v 7. ročníku ankety Zdeněk Perlinger, který stál u vzniku Krajských farmářských trhů a realizoval projekt „Regionální potravina“. Za ním se umístili Vladimír Číhal za záchranu historického jádra v Kostelní Bříze a Miroslav Pumr, hradní pán ze Skalné za rekonstrukci románského hradu ministeriálů.

Osobností roku v oblasti kultury a služeb veřejnosti je primář Dialyzačního střediska v Sokolově Jiří Vlasák.

V oblasti podnikání si cenu odnesl Michal Škoda, ředitel akciové společnosti Hollandia za přínos v oblasti výroby kvalitních a dlouhodobě u veřejnosti oblíbených mléčných výrobků.

Zdroj: Krajské listy 12/2011

Kostel v novém

V září r. 2010 je postupně demontováno lešení okolo kostelní věže. Odkrývá se tak nová omítka, pozlacený kříž na báni a její nová krytina. Zepředu je kostel vyveden v bílošedé barvě. Střešní krytina je z oranžových tašek a báň je tmavě červaná. Kostel je vyveden v barokním stylu, ve zdech má renesanční náhrobníky a na jednom místě možná románské tajemství… Celý příspěvek

Nadace pro děti plánuje v kostele památník zaniklých obcí

O stavu oprav kostela sv. Petra a Pavla informoval Sokolovský deník.

„Dnes můžeme říci, že kostel je staticky zajištěn, má novou střechu a nejhorší je již za námi,“ řekl Sokolovksému deníku předseda správní rady nadace Vladimír Číhal. Jak dále dodal, příští rok by měla přijít na řadu fasáda a poté vnitřky včetně elektřiny a vytápění.

Sokolovský deník dále uvedl, že po ukončení oprav plánuje nadace v kostele zřídit památník zaniklých obcí severozápadního cípu Slavkovského a prostor k pořádání kulturních a společenských akcí, ale i k setkávání všech, kteří mají vztah a úctu k dědictví po předcích.

Zdroj

Stavby na návsi

Kostel s lešením

Kostel s lešením

Každý den jsou vidět stavbaři v bývalé škole, hospodě a nově i na kostele. Na prvních dvou jmenovaných budovách se pracuje intenzivně. Kostel je nyní zepředu obepnut lešením, má oklepanou omítku a konkrétně dnes na něj již pánové stavbaři nahazují hrubou omítku (více ve fotogalerii).

Bývalá škola

Bývalá škola

Před panelákem

Před panelákem

Náves Kostelní Břízy se mění před očima a roste do krásy. Podle osobního názoru autora správce stránek (Radovan Fišer) je dobrým vzorem pro celou vesnici. I „zbytek obce“ stojí za zmínku, protože například naproti paneláku již nejsou vzrostlé jehličnany, ale mladé listnáče, upravené trávníky, nový povrch vozovky a krásný rybník. Na návsi u májky je dětská prolézačka a rovněž příjemný trávník. Kostelní Bříza se mění k lepšímu.

Za Polesím

Za Polesím

Je na jejích obyvatelích, zda dokáží udržet jejího ducha, který existuje již stovky let. Tento duch je založen na vesnickém stylu, bohaté historii a přírodě.

Projekt Nadace pro děti – oprava kostela sv. Petra a Pavla

Přinášíme výtah z Výroční zprávy Nadace pro děti za rok 2004 týkající se projektu opravy kostela.

Cílem projektu je záchrana kulturní památky kostela sv. Petra a Pavla, jeho využití jako památník zaniklých obcí Slavkovského lesa s možností pořádání kulturněspolčenských akcí.

Cílem projektu je také zpřístupnit památku a vytvořit další zajímavou destinaci v Karlovarském kraji pro zvýšení návštěvnosti oblasti a tím rozvoj podnikatelské činnosti v místě.

V návaznosti na památník jsou připravovány cyklostezky vedoucí do míst zaniklých obcí s rozmístěním informačních tabulí o místopise a historii.

Stavba byla zahájena v květnu roku 2003. Před tímto datem byl zpracován projekt sanačních prací. Celkové práce a opravy jsou rozděleny do tří etap. první etapou je sanace havarijníhostavu kostela. tato etapa bude dokončena v roce 2004. Druhou etapou je celková stavební oprava kostela. Třetí etapou jsou práce spojené se zřízením památníku a dovybavenímkostelapotřebným mobiliářem. Předpokládaný termín dokončení celého projekt uje rok 2006.

I. etapa (2004) – ztužení objektu, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, ostatní konstrukce, bourání, povlakov krytiny, tesařské, klempířské a zámečnické práce, tvrdé krytiny, nátěry, odvodnění objektu, podchycen základní věže, opravy přístaveb, oprava podhl. lodi, VRN.

Stav opravy kostela v dubnu r. 2004

Nejnovější zprávy o průběhu oprav kostela sv. Petra a Pavla, který v dnešních dnech zdobí již téměř kompletně nová střecha a po obvodu jeho zdí jsou prováděny vrty (injektáže) pro zjištění složení podloží.

Hotovo

  • Opravy krovů
  • Stažení zdí lodi a věže
  • Výměna střešní krytiny nad hlavní lodí kostela

Podle plánu bude k 1. květnu 2004 proinvestováno již 5,1 milionu Kč. Město Březová se na rekontrukci podílí každoročním příspěvkem 300 000 Kč.

Chystá se

  • Zpevnění podzákladí
  • Zajištění odvodnění celého objektu (kompletní výměna dešťových svodů a okapů)

Oprava kostela v plném proudu

Celý podzim je ze střechy kostela sv. Petra a Pavla slyšet práce motorvé pily, bouchání kladiva a hlahol hlasů. Kontrola provedených prací proběhla bez problémů, všichni jsou s postupem oprav spokojeni. I pesimisté se pomalu začínají zaobírat myšlenkou, co by z toho všeho nakonec mohlo „vylézt“.

Střecha kostela je už celá potažena plachtou, která nahradila staré tašky. Vidíme nové zelené trámy.

Kostel sv. Petra a Pavla obepíná lešení a na jeho střeše pracují dělníci

Přiblížím vám obrázek dnešních dnů: západnější část střechy (její cíp u malé věžičky) je odkrytá a vidíme trámy, postupně obnovované (ty staré, trochu shnilé, leží u jírovců před kostelem). Z budovy slyšíme stavební rámus, občas i hlasitou hudbu, sem tam i motor Tatry. Pokračují práce na zajištění nechátrání stavby.