Pokřtili jsme projekt Zaniklé obce Březovska

Za přítomnosti početné veřejnosti, zástupců měst a obcí z okolí, Krajského úřadu, realizačního týmu projektu a náhodných kolemjdoucích proběhlo dne 26. 8. 2010 zveřejnění výstupů projektu, jehož oficiální název zní Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu – 1. fáze. Lidštější je pojmenování Zaniklé obce Březovska, které vystihuje fakt, že sídla zaniklých obcích se nacházejí v rozsáhlém správním území města Březová.

Na hřišti

Tento projekt vznikl za finanční podpory Evropské unie, a to Regionálního operačního programu Severozápad v rámci oblasti podpory nazvané Podpora marketingu a rozvoje produktů cestovního ruchu. Žadetelem o dotaci bylo město Březová v čele se starostou Miroslavem Boudou. S pomocí dodavatelských firem město projekt úspěšně dokončilo.

Místní si prohlížejí informační tabuli zaniklé obce v zámeckém parku

Výstupů má projekt několik.

  • Informační tabule o zaniklých obcích budou připevněny na stojany poblíž jejich sídel. Na první straně tabule bude mapa obce z první poloviny 19. století, historické obrázky a text o historii. Na druhé straně tabule bude velká přehledová mapa s dvěma poznávacími okruhy, severním a jižním, které obsáhnou všechny zaniklé obce, které byly do projektu zahrnuty. Poznámka: patří k nim i Kostelní Bříza, která sice nezanikla úplně, ale do určité míry ano. Podobně s Lobzy. V infocentru v Březové si můžeme vyzvednout i kapesní mapu.
  • Kniha Zaniklé obce Březovska od pana Luďka Jaši podrobně mapuje historii 26 zaniklých obcí bývalého Císařského lesa. V knize je velké množství ilustrací. Autor zmínil, že kniha obsahuje nové informace o počátcích Kostelní Břízy.
  • Webové stránky projektu jsou vyvedeny v jednotných barvách celého projektu a obsahují část textu a fotografií z informačních tabulí. Dále je zhotoven leták.

Křtění knihy

Na podzim již budou tabule nainstalovány na svá místa. Budeme se tedy moci po okruhu projet na kole, pokochat se přírodou, historií a částečně i kulturou (zprostředkovaně, ale někde i přímo, protože z obcí zbyla řada reliktů) a doma si v knize pana Jaši přečíst, jak zdejší podhorský region bývalého Císařského lesa fungoval až do 50. let 20. století. V objevování kořenů dneška nám pomohou satelitní snímky z 50. let 20. století.

Samotná vernisáž byla slavnostní akcí s velkým počtem návštěvníků. V zámeckém parku, který byl na návštěvu stejně jako hřbitov vzorně připraven, byly na stojanech umístěny všechny tabule. Na hřišti pak byl stan s občerstvením, stan pro řečníky a knihy a stoly s lavicemi. Starosta Bouda pronesl řeč a spolu s autorem knihy Luďkem Jašou, paní radní Fišerovou, panem Šulcem z grafického studia, slečnou Tykalovou z dotační firmy a zástupkyní krajského úřadu pokřtil novou publikaci o zaniklých obcích. Poté se všichni přesunuli do kostela sv. Petra a Pavla a na bývalý hřbitov, kde již byl volný program.

Publicita *

Název projektu Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR – I. etapa
Registrační číslo CZ.1.09/4.3.00/18.00463
Příjemce dotace Město Březová

* Uvedeno na žádost města Březová