Zaniklé obce Habartovska

Do obecného povědomí se na Sokolovsku dostaly hlavně obce zaniklé ve Slavkovském lese. Nejsou to však jen ty, které zmizely z povrchu zemského. Těm habartovským se na svém webu věnuje Milan Panzer. Tyto obce zmizely ze dvou hlavních důvodů:

 • Lidé se do nich po válce nehrnuli.
 • Existence hraničního pásma, kam civilisté nesměli.
 • Důlní činnost

Doporučuji tedy k prozkoumání webové stránky zaniklé obce Habartovska.

Smrčí

Nová tabule Lípa u kostela

Informační tabule Lípa u kostela

Správa CHKO Slavkovský les vyměnila informační tabuli u památného stromu Lípa u kostela. Osmadvacet metrů vysoká Lípa velkolistá má důstojného mluvčího. Rád bych k tabuli napsal několik poznámek, obzvláště ve vztahu k nedávno instalovaným tabulím projektu Zaniklé obce na Březovsku (tabule jsou na návsi u madony a pod rybníkem u zámku).

 • Graficky hezky zpracované,
 • informačně bohaté (texty a obrázky k lípě i regionálním záležitostem),
 • tabule je v rámu,
 • na tabuli je uchycen lipový špalík (můžu si šáhnout, kouknout se zblízka),
 • dřevo je natřeno do lehce natmavlé barvy, takže (tolik) nesvítí do okolí,
 • střecha je přiměřeně široká a dřevěná,
 • v zemi je zabetonována železná tyč a ve vzduchu je na ni připevněn dřevěný kůl,
 • celá konstrukce není zbytečně široká a zapadá do prostředí.

Celý příspěvek

Nové projekty financované z dotace

V dotačním programu Evropské unie zvaném Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) byly na podzim 2010 schváleny projekty týkající se mimojiné Kostelní Břízy. Obsahem projektů je projektová příprava. Vzejít z nich mají dokumenty nutné pro pozdější fyzickou realizaci těchto projektů. Jde například o projekt na obnovu reliktů („zbytků“) po zaniklých obcí Slavkovského lesa nebo projekt věnovaný cyklostezkám/cestám ve Slavkovském lese. Celý příspěvek

Boj o osadu

Boj o osadu, tak se jmenuje instruktážní snímek československé armády natočený v bývalém městě Čistá, které dnes připomíná jen pomník a kříž. Snímek vznikl v době existence Vojenského výcvikového táboru Prameny. Zachycuje letadlový a dělostřelecký útok. Celý příspěvek

Spuštěny internetové stránky projektu Zaniklé obce na Březovsku

Navštívit můžete nově spuštěné internetové stránky projektu Zaniklé obce na Březovsku. Provozuje je město Březová. Projekt byl financován hlavně z dotace z Evropské unie. Podstatou tohoto projektu je umístění informačních tabulí k sídlům některých dnes úplně či částečně zaniklých obcí. V rámci projektu byla vydána kniha Luďka Jaši o zaniklých obcí. Ta je k dostání v infocentru na městském úřadě Březová.

Pokřtili jsme projekt Zaniklé obce Březovska

Za přítomnosti početné veřejnosti, zástupců měst a obcí z okolí, Krajského úřadu, realizačního týmu projektu a náhodných kolemjdoucích proběhlo dne 26. 8. 2010 zveřejnění výstupů projektu, jehož oficiální název zní Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu – 1. fáze. Lidštější je pojmenování Zaniklé obce Březovska, které vystihuje fakt, že sídla zaniklých obcích se nacházejí v rozsáhlém správním území města Březová. Celý příspěvek

Rodí se naučná stezka po vsích, které už nejsou

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 12. 8. 2010

Žitná, Bystřina, Paseka nebo Litrbachy. Příklady obcí, které krátce po 2. světové válce zmizely ze zemského povrchu. Jejich názvy už téměř nikdo nezná. Smutné vzpomínky na celkem osmnáct zaniklých vesnic ve Slavkovském lese se teď pokouší vzkřísit město Březová. Chystá dva okruhy naučné stezky, která všechna ta zpustlá místa spojí.

Zarostlé ruiny a pár starých fotek. Toť asi vše, co po obcích kvůli odsunu Němců a zřízení vojenského prostoru zbylo. Právě tudy za pár týdnů budou procházet s mapou a prospektem v ruce návštěvníci. Očima mohou pátrat aspoň po náznacích, že tu žily stovky lidí.

Na místě, kde vesnice stály, turisté najdou informační tabule. „Cedule vyrábíme. Odhaduji, že na místa, která jsme vyhledali i s pomocí GPS, je nainstalujeme do dvou měsíců,“ řekl starosta Březové Miroslav Bouda.

Kromě informačních tabulí město k prezentaci zaniklých vsí pořídí zvláštní internetové stránky, vydá tři tisíce mapek, deset tisíc prospektů a tisíc výtisků unikátní knihy Zaniklé obce Březovska. Publikace o 550 stránkách se dočká křtu 26. srpna v zámeckém parku v Kostelní Bříze. Březová tu celý projekt představí. Včetně informačních panelů, které budou tvořit putovní výstavu.

„S texty a fotografiemi, které se na tabulích objeví, to bylo složitější. Sháněli jsme je v archivech a také v Německu. Použili jsme mapy z let 1839 až 1841. Aby z nich turisté mohli vyčíst, jak velké obce byly,“ řekl Pavel Šulc z firmy Fornica Graphics, která pro Březovou na projektu pracuje. „Už jsme téměř hotovi,“ dodal Šulc.
Město na akci získalo evropskou dotaci 1,8 milionu korun. Kvůli odsunutým Němcům a jejich potomkům, které by stezka mohla zlákat k hledání kořenů, budou texty na letácích a tabulích i v němčině.

„Naučné stezky asi nepřilákají přímo davy turistů. Ale ti, kteří projeví zájem, budou nadšeni. Je to moc dobrý počin. Zdejší krajina je prázdná a vítáme, že se zalidní díky poznávací turistice,“ míní ředitel správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Jan Schlossar.
Úvahy o zřízení vojenského výcvikového prostoru ve Slavkovském lese se objevily už v roce 1945. Oblast ležela strategicky blízko západní hranice. Na jaře 1946 záměr schválila vláda, její verdikt znamenal, že zónu museli kromě německých obyvatel opustit i Češi.

Některé zaniklé obce

Žitná (Rockendorf) V roce 1930 – 424 obyvatel, 76 domů, pošta, škola, kostel, hřbitov. V Horní Žitné stával zámeček zřejmě z 18. století, vedle barokní kaple Nejsvětější Trojice. V letech 1946 až 1954 byla součástí vojenského pásma a zcela zničena. Dochoval se jen poškozený pomník obětem 1.
světové války a několik podstavců božích muk a křížků.

Město Čistá (Lauterbach Stadt) V období 1. republiky používán počeštělý název Litrbachy. Nový český název stanoven v roce 1948. Tedy v době, kdy město prakticky už neexistovalo. V roce 1869 – 1982 obyvatel, 281 domů, v roce 1930 – 1192 obyvatel, 255 domů. První písemná zmínka z roku 1370, historie spojena s těžbou cínu v 16. století. 1551 – královské horní město. Po odsunu německého obyvatelstva v letech 1946-1947 začleněno do vojenského pásma a zničeno, dnes jen pomníček a kříž na hřbitově.

Bystřina (Reichenbach) První zmínka z roku 1370, do roku 1850 součást panství Kostelní Bříza, které patřilo rodu Auerspergů. Od roku 1850 až do zániku (začlenění do vojenského prostoru) samostatnou obcí. V roce 1930 – 160 obyvatel, 32 domů, stály tu dva mlýny, jednotřídní škola, působili hasiči.

Smrkovec (Schönficht) Největší rozkvět zažil v 16. století díky těžbě stříbra, do roku 1850 patřil k panství Kynžvart a tedy rodu Metternichů. V roce 1930 – 562 obyvatel, 101 domů (kostel, mlýn, škola, pila, pošta). Dnes jen ojedinělé základy domů, poničené náhrobky.

Představení projektu na téma zaniklých obcí

Město Březová dne 26. 8. v 16 hodin v zámeckém parku v Kostelní Bříze představí projekt nazvaný „Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu“. Projekt je těsně před dokončením. V parku si budeme moci prohlédnout konkrétní výstup první fáze tohoto projektu: informační tabule určené na místa, kde stály dnes zaniklé obce. Nechte se však překvapit a přijďte se podívat sami. Dále bude pokřtěna rozsáhlá kniha Zaniklé obce Březovska. Celý příspěvek