Tomáš Tlamka: Pokusím se o navrácení sekvojovce obrovského

Začátkem září 2009 se v kostelnobřízském parku objevilo oznámení o zahájení renovace parku. V čele tohoto projektu je právě Tomáš Tlamka, který vlastní sokolovskou firmu Profipark, která má v popisu práce zahrady a parky „od A do Z“.

Zleva: pracovník, Lenka Fišerová, Tomáš Tlamka

Město Březová získalo dotaci 1,062 mil. Kč na revitalizaci (opravu, oživení) zámeckého parku z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Park patří městu a není památkově chráněn. Zadání celé akce, jejíž celkové náklady jsou 1,158 mil. Kč, zní: „Budou odstraněny poškozené, neperspektivní a jinak rizikové stromy, potřebné stromy budou ošetřeny, celý park bude vyčištěn (odstranění listí, vytrvalých plevelných bylin a náletových dřevin). Na závěr dojde k dosadbě dřevin, přičemž významným prvkem bude navrácení vzácné dřeviny sekvojovce obrovského, vybudování jednoduchých štěrkových cest a osázení zelených ploch.“ Starosta Březové Miroslav Bouda připomněl důležitou skutečnost: „Škoda, že renovace není v symbióze s opravou zámku. Ten je však v privátním vlastnictví a jeho stav může posoudit každý návštěvník. (…)“ Zámek je totiž v současné době tvořen již jen obvodovými zdmi a přilehlý statek půdorysu písmene U je z jednoho konce opravován,zatímco se na druhém konci bortí.

Rozhovor s Tomášem Tlamkou

Popište prosím stav parku, než jste v něm začal(i) pracovat. Co na něm bylo v pořádku a pozitivní a co naopak bylo špatně a v nepořádku?
Na začátek bych chtěl vlastně zmínit, proč to vše dělám. V devadesátých letech jsem s dendrology a muzejníky a lidmi z CHKO Slavkovský les procházel všechny zajímavé stromy v okolí Kostelní Břízy a Arnoltova a vše se dokumentovalo. Účastnil jsem se téhle akce náhodou. Až jsme se dostali do parku. Pamětníci z řad odborníků se rozpovídali o kvalitě a bohatosti parku a nakonec se dospělo k závěru, že park postupně chátrá, zarůstá a je na dobré cestě k zapomnění. To v parku bylo ještě o několik zajímavých stromů více než dnes. Pak šel čas. Přešlo pár vichřic a některé zajímavé stromy popadaly. To byl první impuls k diskusi na úřadě. A po čase jsme s panem starostou začali rozvíjet myšlenku o dotaci. Začal jsem zpracovávat projekt na revitalizaci.

Zámecký park, pohled před revitalizací a (odhadem - red.) před 2. sv. válkou

Je park dendrologicky zajímavý?
Z dendrologického hlediska je v parku pár zajímavých dřevin. Převážně věkově zajímavých. Jedná se o buky a duby, z nichž některé kusy jsou opravud krásné. Tisi nad hřištěm už také něco pamatují. Ze zajímavých kultivarů jsou dva javory. A to javor s červenými listy a javor s listy bílozelenými, takzvaně „panašovanými“. V parku býval zajímavý tisovec kanadský – Tsuga canadensis, který nevydržel při vichřici. Dále se v parku nachází jedlý kaštan – Castanea sativa. Je už poměrně dost vysoko, takže plody nedozrávají. A snad nakonec nesmím zapomenout na velmi krásnou borovici vejmutovku.

Na jaké etapy jste si rozvrhl práci? Popište prosím stručně každou z nich.
Ze všeho nejdříve se musí ošetřit stromy, které v parku zůstanou, a odstranit jednak stromy, které jsou ve velmi špatném stavu, a jednak nálety, které začínají konkurovat hodnotnějším stromům. Musel jsem z parku odstranit dvě veliké a staré lípy, které byly velmi rizikové. Po dokončení všech řezů se bude dřevní hmota štěpkovat a použije se do nových výsadeb. Celá plocha parku byla shrabána. Tím se odkryly původní cestičky, které teď budeme obnovovat. K tomu ještě musím podotknout, že v projektu se počítá se zaštěrkováním pouze hlavní cesty, která vede skrze park; štěrkování ostatních cest budeme řešit v další etapě. Tyto cesty se pouze naznačí a vyčistí. Bude z nich něco jako lesní cesty.

Pracovník popisuje obyvatelce Lence Fišerové průběh prací

Co nového v parku zasadíte?
Dosadby v parku budou jak keřové – rododendrony a tis červený, což jsou keře, které v tomto parku byly – tak stromové, a to stromy různého složení, celkem 25 ks. Do tohoto počtu patří obnova některých popadaných stromů a stromy k obohacení druhové rozmanitosti (červený javor, magnolie, atd.). Dále se pokusím o navrácení sekvojovce obrovského.

Návštěvníci si určitě budou chtít odpočinout anebo zahrát na hřišti…
Počítáme s lavičkami a informační cedulí a hřiště celkově srovnáme a znovu zatravníme.

Park patřil a stále patří k zámku. Kdysi býval v nejlepší kondici a pečlivě udržován. Pak zchátral a nyní bude opět ve formě. Co si myslíte o možném využití parku?
Na tuto otázku bohužel neznám odpověď. Lidé, kteří park znají z dřívějška, se určitě rádi vrátí kvůli procházkám a relaxaci.Možná zastávka pro cykloturisty. Asi nejvíce bude park využíván místními. Viděl jsem spoustu místních obyvatel procházet se po horní komunikaci, takže teď budou mít příležitost se procházet v parku.

Zajímavý odkaz: Obyčejná příroda zeleného Sokolovska, projekt Petra Krásy a Tomáše Tlamky.

Napsat komentář