Brigáda v parku?

Park

Park

V závěru roku 2009 se začal měnit náš zámecký park. A dost zásadně. Zmizely poškozené, náletové či jinak neperspektivní stromy, přibyly desítky nových kusů stromů a keřů, takových, které tu byly, ale i nových druhů. Zjara se můžeme začít kochat jejich krásou. Ale už těď v zimě můžeme ocenit jedinečnost nového sekvojovce, který nahradí ten letitý, uschlý. Je zajímavý svým pravidelným vzrůstem, silným kuželovitým kmenem a slabými větvemi, uspořádanými do dost pravidelného kužele. Podobný najdeme v zahradnictví v Horním Slavkově (chemička). Ten má ovšem už jiné rozměry, je to obrovitý nádherný strom, takže se máme na co těšit.

No a jestli si ještě vzpomínáte, na začátku veškerého snažení ohledně zámeckého parku byla práce nás, obyvatel Kostelní Břízy. Myslím si, že v péči o park bychom měli pokračovat. Nemám tím na mysli práce
vyžadující větší techniku, ale posbírat větve a odpadky, useknout bolševníky. Starosta slíbil, že tuto snahu by odměnil soudkem piva a špekáčky, takže práce by se k večeru mohla zvrhnout v nádhernou veselici, nebo alespoň příjemné posezení u ohně, kterým bychom spálili ty větve a papírové odpadky. Na našem starém hřišti… co říkáte? A taková akce by mohla být zjara a napodzim, sešli bychom se pak 4x ročně: jarní úklid parku, stavění máje, kácení máje a podzimní úklid parku. V létě koncert v kostele u příležitosti svátku Petra a Pavla, další koncert vánoční.

Oživení parku

Oznámení v parku

Oznámení v parku

Město Březová získalo dotaci na revitalizace neboli oživení zámeckého parku v Kostelní Bříze. Dotace přijde z strukturálních fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Její výše je 1,062 mil. Kč. Celkové náklady na oživení parku jsou 1,158 mil. Kč. Práce v parku provede firma Profipark pana Tomáše Tlamky. Dobrá zpráva je, že práci firky Profipark můžete kontrolovat celý podzim na vlastní oči.

Jaké je zadání celé akce? V rámci revitalizace budou odstraněny poškozené, neperspektivní a jinak rizikové stromy, potřebné stromy budou ošetřeny, celý park bude vyčištěn (odstranění listí, vytrvalých plevelných bylin a náletových dřevin). Na závěr dojde k dosadbě dřevin, přičemž významným prvkem bude navrácení vzácné dřeviny sekvojovce obrovského, vybudování jednoduchých štěrkových cest a osázení zelených ploch.

Jeden z nejěvtších stromů v parku

Jeden z největších stromů v parku

Práce v parku byly zahájeny 1. 8. 2009 a jejich předpokládané ukončení bude o tři měsíce později, 1. 11. 2009.

Starosta Březové Miroslav Bouda je v Deníku citován takto: „Iniciativa vznikla na základě popudu místních patriotů. Škoda, že to není v symbióze s opravou zámku. Ten je však v privátním vlastnictví a jeho stav může posoudit každý návštěvník. Park je ovšem dle mého názoru ojedinělý.“

Přimhouřené oči...

Přimhouřené oči...

Stromořadí

Stromořadí

Zámecký park bude vypadat k světu

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 5. 8. 2009

Zámecký park v osadě Kostelní Bříza u Březové čekají v nejbližší době velké změny. Březová totiž získala na oživení areálu milion korun z Evropské unie. Nechá proto pokácet poškozené stromy, další ošetří, park vyčistí od plevelů a náletových dřevin. Nakonec odborníci vysadí nové stromy, včetně vzácného sekvojovce obrovského, a vybudují cesty. To vše do konce listopadu.

Lidé se bojí, že přijdou o park

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 10. 9. 2004

Ruský podnikatel a majitel soukromé polikliniky v Sokolově Lukman Lukmanov koupil zničený bývalý zámek v Kostelní Bříze. Chce ho přestavět na své rodinné sídlo. Zájem má i o zámecký park.

Obyvatelé osady se bojí, že je Lukmanov připraví o jediné hezké odpočinkové místo, kde se mohou scházet, pořádat turnaje v nohejbalu a pikniky s opékáním vuřtů.

„Tohle místo nemá chybu. Ukažte mi nějaké lepší. Byla tu jen hlína a bahno. My jsme to dali do pořádku, stálo nás to spoustu práce a staráme se o nohejbalové hřiště. Vy byste park někomu dal?“ ptá se hospodský Jan Gelbič.

Okolí ruiny zámku je majetkem města Březová, pod které osada patří. V posledních letech radnice s pomocí brigádníků park prořezala, opravila studánku, část okolních kamenných zídek a zkrášluje rybník. Ročně jde o investice ve výši padesáti až sto tisíc korun.

„Máme obavy, že park dostane Lukmanovova rodina, oplotí ho a nikdo jiný už se dovnitř nedostane. Celá vesnice je proti tomu. Nevíme už, jak prodeji a zničení parku zabránit. Prý se mu nelíbí některé zídky a chce tu postavit tenisový kurt. Jsou tu přitom vzácné chráněné stromy. O parku se píše v turistických mapách a chodí se sem dívat lidé zdaleka,“ uvedl soused František Pták.

Starosta Březové Miroslav Bouda potvrdil, že Lukmanov má o park zájem, zatím ho ale projevil pouze neoficiálně. Radnice ale slibuje, že o prodeji nebo pronájmu ale nezačne jednat dříve, než podnikatel své sídlo postaví, zkolauduje a upraví okolní prostranství.

„Plně chápu obavy domorodců, kteří se právem strachují, že by mohli přijít o jedno z nejkrásnějších míst. V tuto chvíli to ale není předmětem jednání. A pokud by podnikatel takový zájem měl, předcházela by tomu velká diskuse, které by se zúčastnili i obyvatelé Kostelní Břízy,“ ujistil Bouda. Podle něho by bylo logické, kdyby Lukmanov park chtěl. Zámek a park k sobě patří a v minulosti spolu tvořily ucelený komplex s hřištěm, zahradnictvím a promenádou. Podnikatel včera nebyl k zastižení. Jeho sekretářka uvedla, že odjel mimo Sokolov a neví, kdy se vrátí.

Na fotografii v novinách: František Pták