Z historie obce (2/2013)

Na stránkách Kirchenbirk najdete zajímavé články:

Dokumenty z věže kostela

Překlad kompletní sady dokumentů nalezených při opravě kopule kostela v cibule. Například k době z první republiky:

„Obec Kostelní Bříza má v současnosti 57 domovních čísel a 351 obyvatel. Je sídlem obvodního lékaře (MUDr. Josef Novotný) a četnické stanice a poštovního úřadu. V roce 1930 bylo v obci zavedeno elektrické osvětlení a proud, což obec provedla sama. V nejbližší době má být v obci zřízena telefonní stanice.“

Cibule

Další články

Passeport Diplomatique

Passeport Diplomatique – Radovan Fišer

Již několik osob má tu čest být vlastníky diplomatického pasu obce Kostelní Bříza, který vydává Nadace pro děti. Diplomatický pas je obecně vzácný dokument. Ministerstvo zahraničních věcí jej vydává např. prezidentovi, ústavním soudcům a jiným osobám, u nichž to odpovídá mezinárodním zvyklostem. Potřeba diplomatického pasu pro osoby aktivní v rozvoji obce ochotné šířit její dobré jméno ve světe vyplývá z nedávné mezinárodní historie obce. Stále ještě žijící původní obyvatelé obce a jejich známí a příbuzní jsou totiž Němci, žijící v různých koutech světa. Diplomatický pas obce zajistí jeho držitelům (vyslancům) vlídné přijetí u těchto osob. Nejde však jen o zahraniční cílovou skupinu. Kostelní Bříze mohou výrazně pomoci i Češi. I pro ně je pas zamýšlen jako odznak vyslanců obce.

Diplomatický pas je vydáván vyslancům s již existujícími úspěchy v šíření dobrého jména Kostelní Břízy. Přijdejte se k nám! Pak i Vy budete mít pas s kouzelným účelem:

  • Držitel tohoto diplomatického pasu je oprávněn rozšiřovat dobré jméno Kostelní Břízy ve světe.
  • The holder of this diplomatic passport is authorized to spread good name of Kostelní Bříza (Kirchenbirk) in the world.
  • Le possesseur de ce passeport diplomatique a le droit de répendre le bon nom de villag Kostelni Briza (Kirchenbirk) dans le monde.

Partypoker je stránka, kde si můžete zahrát poker o peníze s lidmi z celého světa. Nyní navíc platí akce, že když vložíte kredit (až) 500 dolarů, provozovatel Vám přidá zdarma to samé navrch. Pro zájemce o poker tedy dobrá nabídka. Pamatujet však na zodpovědný přístup!

Passeport Diplomatique – obec Kostelní Bříza

Letní koncert s La Dolce Vita

V sobotu 3. 7. 2010 se v kostele sešlo více hostů než židlí, a tak někteří z diváků museli stát. Početné obecenstvo na koncertu v podání sokolovského pěveckého sboru La Dolce Vita nadšeně tleskalo po každé z 20 písní, které žánrově zasáhly malé, velké, mladé i starší. Nadace pro děti, která koncert uspořádala na počet patronů kostela, sv. Petra a Pavla, nabídla návštěvníkům odpoledne v příjemném chladivém prostředí, které v doprovodu písní ponoukalo k zamyšlení, na které v běžném denním shonu není čas. Celý příspěvek

Nadace pro děti plánuje v kostele památník zaniklých obcí

O stavu oprav kostela sv. Petra a Pavla informoval Sokolovský deník.

„Dnes můžeme říci, že kostel je staticky zajištěn, má novou střechu a nejhorší je již za námi,“ řekl Sokolovksému deníku předseda správní rady nadace Vladimír Číhal. Jak dále dodal, příští rok by měla přijít na řadu fasáda a poté vnitřky včetně elektřiny a vytápění.

Sokolovský deník dále uvedl, že po ukončení oprav plánuje nadace v kostele zřídit památník zaniklých obcí severozápadního cípu Slavkovského a prostor k pořádání kulturních a společenských akcí, ale i k setkávání všech, kteří mají vztah a úctu k dědictví po předcích.

Zdroj

Kostel se brzy změní na muzeum

Autor: ČTK
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 26. 11. 2004

Kostel svatého Petra a Pavla v Kostelní Bříze na Sokolovsku se podařilo zachránit od zkázy. „Statické zajištění a nová střecha přišly zhruba na pět milionů korun,“ řekl Vladimír Číhal, předseda Nadace pro děti, jež chce z kostela postupně vybudovat muzeum zaniklých obcí Slavkovského lesa.

Kostelu ještě před dvěma lety hrozil zánik. Děravou střechou zatékalo, byla narušena i statika budovy. „Nyní se dá říct, že jsme kostel zachránili. Na kostele je nová střecha, zastřešujeme i přístavky a zpevněny byly základy,“ řekl Číhal.

Druhá etapa, která začne příští rok, by se měla zaměřit na rekonstrukci vnitřní části kostela. Poté se chce nadace věnovat zřízení muzea. Podle Číhala by muzeum mohlo v kostele vzniknout do dvou let. Nadace chce přitom využít evropské fondy. „Hledáme možnosti, z jakých zdrojů další etapy financovat,“ řekl Číhal.

Muzeum zaniklých obcí Slavkovského lesa by mělo připomínat vysídlení obyvatelstva po roce 1938 a 1945. Tyto dva mezníky v historii regionu odsoudily k zániku desítky obcí. „Většinu materiálu pro expozici budeme asi hledat v Německu,“ uvedl Číhal. Celkové náklady na přeměnu zdevastovaného kostela na muzeum jsou odhadovány na 15 milionů korun. Zatím byla rekonstrukce hrazena pouze z prostředků nadace, jež je získala jak od soukromých firem a od města Březová, v jejímž katastru Kostelní Bříza leží, tak i od Karlovarského kraje, který přispěl 100 tisíc korun.

První zmínky o kostele se objevují na počátku 15. století, přestavěn byl v 16. století. Současná podoba vychází z pozdně barokní přestavby v letech 1804 až 1806. Po odsunu německého obyvatelstva pozbyl kostel svou původní funkci.

Po roce 1990 kostel získalo město Březová, to jej prodalo soukromé stavební firmě, která slíbila kostel opravit. Ze záměru ale sešlo a tak jej Březová koupila zpět a věnovala Nadaci pro děti, která si klade za cíl obnovu historických památek.

Opravený kostel připomene odsun

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 9. 6. 2004

Odsun sudetoněmeckých obyvatel Slavkovského lesa a zánik mnoha místních sídel připomene expozice v opraveném kostele svatého Petra a Pavla v Kostelní Bříze. Zdevastovanou památku z patnáctého století už od loňska rekonstruuje Nadace pro děti. Zatím tu prostavěla pět milionů korun.

„Sami ještě nemáme přesnou představu o tom, co všechno by v kostele po rekonstrukci mohlo být. Uvažujeme o jakémsi multimediálním zařízení s dokumenty o osídlení a vysídlení. Kostel s pódiem a hledištěm by měl sloužit i pro pořádání kulturních akcí,“ řekl předseda nadace Vladimír Číhal.

Během několika dnů pošle nadace do oběhu letáky se stručnou historií památky, jejím budoucím využitím a shrnutím probíhajících oprav. Kostel má novou střechu, okapy a kanalizaci, stavbaři sešroubovali věž, vyměnili trámy a podhledy vnitřního stropu a posílili základy. „Teď se opravuje věnec kolem věže a tím skončí první etapa rekonstrukce,“ poznamenal Číhal. Na dokončení oprav bude nadace potřebovat ještě asi devět milionů korun. O peníze požádala například na krajském úřadě, část si i půjčila. Nyní se chystá oslovit krajany a potomky zdejších rodáků, kteří žijí v zahraničí. V srpnu by měla v kostele začít další fáze oprav zdí, oken a interiérů.

Výstava s názvem Zaniklé obce Sokolovska je v těchto dnech k vidění v sokolovském zámku. Má připomenout desítek vesnic, osad a samot, které zmizely po vysídlení sudetských Němců a kvůli masivnímu příchodu armády do pohraničí. „Ještě dnes se lidé setkávají s ruinami, zbytky staveb a zajímají se o jejich původ. Jim by tato výstava měla na otázky odpovědět,“ řekl jeden z autorů výstavy Jiří Beran.

Nadace zahájila přestavbu kostela

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 22. 8. 2003

Nadace pro děti zahájila v osadě Kostelní Bříza první etapu přestavby zdevastovaného kostela svatého Petra a Pavla na muzeum zaniklých obcí Slavkovského lesa. Nejdříve přijde na řadu zajištění statiky a rekonstrukce střechy. „Už jsme s opravami začali, peníze na první etapu máme pohromadě,“ řekl předseda Nadace pro děti Vladimír Číhal. Třímilionovou půjčku od města Sokolov si nechává v rezervě. Oprava, která bude stát kolem patnácti milionů korun, má skončit do tří let.

Nadace přestaví kostel na muzeum

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 21. 5. 2003

Zdevastovaný kostel sv. Petra a Pavla v osadě Kostelní Bříza u Březové bude už za tři roky lákat turisty jako muzeum zaniklých obcí Slavkovského lesa.

Vznik muzea v Kostelní Bříze slíbila Nadace pro děti, která památku z 15. století získala od města Březová a během několika dnů zahájí její opravu.

Myšlenka vybudování památníku 20 obcím, které v 50. letech minulého století zmizely z mapy s příchodem armády a se vznikem vojenského prostoru, není nová. Vznikla před dvěma lety, když město Březová koupilo poničený kostel za symbolickou korunu od Báňské stavební společnosti.

„Pokud slušné muzeum z dokumentů o zaniklých vesnicích složíme, lidi určitě bude zajímat, jaká byla historie těchto obcí a jak vypadaly,“ míní předseda Nadace pro děti Vladimír Číhal.

A je to smutná historie. Ve své knize I tudy kráčely dějiny ji popsal loni zesnulý sokolovský historik Vladimír Prokop. O jeho publikaci byl obrovský zájem. Autor v rozhovoru pro MF DNES v únoru 2001 například podotkl: „Armáda ve vojenském prostoru nebyla dlouho. Přesto stačila zlikvidovat celé vesnice a města. Rozstřílela například Čistou. Ještě dnes si pamětníci ukazují na místo, odkud ministr obrany Čepička sledoval, jak dělostřelci likvidují městečko.“

Odborníci upozorňují, že po zaniklých vsích toho moc nezbylo. Zřejmě tak vznikne problém, co v muzeu vlastně ukazovat. Možná mapy, kresby nebo dobové pohlednice. Staré fotografie některých vesnic ale vůbec neexistují. Nadace pro děti přesto věří, že exponáty sežene. Oprava kostela začne podle Vladimíra Číhala zajištěním statiky a rekonstrukcí střechy.

„Zatím peníze sháníme z českých zdrojů. V příjmech máme asi pět milionů korun jistých, takže aspoň první část opravy můžeme platit sami,“ řekl předseda nadace. Oprava ale bude stát celkem okolo 15 milionů korun.

Nadace se s žádostí o finanční pomoc chystá oslovit například Česko-německý fond budoucnosti. Kontaktovala už potomky místních rodáků žijících ve Spojených státech. „Mají velký zájem o to, abychom kostel a to, co po zaniklých obcích zbylo, zachránili,“ dodal Číhal.

Historie kostela

  • 1410 – postaven
  • 2002 – kostel získala Nadace pro děti
  • 2003 – začíná oprava památky
  • 2006 – v kostele má být muzeum zaniklých obcí