Jak probíhala pouť do Kamenice

I když počasí poutníkům zrovna nepřálo a den i hodina jejího zahájení se kryly s pracovní dobou, sešlo se několik desítek lidí už v Kostelní Bříze. Skupina se vydala pomalu lesní cestou do sousední vesnice. Tam se k průvodu přidávali další – z Kamenice a Březové, ale i ze Sokolova. Cesta to byla velmi příjemná, i když poprchávalo.

Už na kraji Kamenice byla vidět originálně upravená cesta ke kapli. Její vybudování bylo fyzicky i administrativně dost náročné, ale výsledek, jak jistě poutníci uznali, byl bezvadný. Kamenitá cesta se vine do kopečka k bílé jednoduché kapli. Ten, koho celá ta dlouhá a členitá cesta unavila, si mohl odpočinout v připraveném velikém stanu a vypít šálek čaje nebo kávy. To také mnozí udělali. Sešly se zde u stolů různé skupinky lidí, kolem pobíhaly a dováděly děti. Všichny s napětím čekali, co přinesou další minuty.

Brzy začalo vlastní svěcení kaple, které za účasti představitelů města provedl Robert Falkenaur, generální vikář plzeňský. Jeho slavnostní řeč prokládaly náboženské písně a modlitby. Vůně kadidla, která se linula od vchodu do kaple, asi nikoho nenechala chladným, leckomu z nás připomněla dávno minulé dětství. Až po aktu vysvěcení jsme mohli nahlédnout dovnitř kapličky. Na čelní stěně zde visí obraz světice, který spolu s hořícími svícemi dokresloval atmosféru této historické události. Lidé sem přicházeli, chvilku pobyli a pak uvolňovali místo dalším, kteří nedočkavě postávali za chladného počasí venku. Zážitek to byl velkolepý.

Poutníci poté oslavili vysvěcení poslechem hudby i zpěvem. Popíjeli víno, kávu a čaj, dopřávali si opékané klobásy a skvěle se bavili. Hudba ještě dlouho vyhrávala a spokojení poutníci se pak postupně rozcházeli.

Za všechny účastníky patří organizátorům poděkování, akce byla vydařená a budeme na ni dlouho vzpomínat.

Pouť ke kapli na Kamenici

Město Březová zve všechny na pouť ke kapli sv. Máří Magdalény na Kamenici. Pouť se uskuteční dne 22. července 2008, sraz účastníků v Kostelní Bříze u místního kostela od 15:00. Nejen pro březovské občany bude připraven autobus na hlavní autobusové zastávce na Březové, který převeze účastníky na Kostelní Břízu.

Poť odstartuje v 16.00 hodin směr Kamenice, duchovní hudební sbor SVÍTÁ se představí od 17.00 hodin, samotné svěcení kaple proběhne od 17.30 hodin a od 18:30 hodin zahraje lidová dechovka BŘEZOVÁČEK a následně zahraje country blue grassové skupiny SPEKTRUM.