Z vánočního koncertu 2010

Více než 60 účastníků vánočního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla si užilo krásného zpěvu trojice Věra Smržová, Monika Bechyňová, Marcela Frischová (doprovod Petr Rojík) a sboru La Dolce Vita. Naladěni na vánoční notu můžeme konečně načít týden, na jehož konci čeká Štědrý den. Celý příspěvek

Rok 2008 – vánoce na Kostelní Bříze

Letošní vánoce 2008 byly opravdu vyjímečné. Alespoň pro obyvatele Kostelní Břízy a pro obdivovatele této vesnice (a jejího léta zanedbávaného kostela sv. Patra a Pavla), kteří 19. 12. přišli na Vánoční koncert, pořádaný Nadací pro děti. Bylo to po asi 62 letech poprvé, co se zde lidé sešli a dokonce se posadili, aby si poslechli nádhernou hudbu a zpěv. Dne 19. 12. v 16.30 nás mile překvapil Petr Rojík (elektronické klávesy) a Věra Smržová (zpěv) svým vystoupením, na jehož programu byly např. staročeská duchovní píseň Soudce všeho světa, Bože, Ave Maria, Agnus Dei, Nabucco, Dvořákova Biblická píseň č.5. A hlavně – společné zpívání vánočních koled.

Atmosféra byla sváteční a dojemná. Snad všichni si uvědomili historický význam tohoto dne.

Zásluhou šikovných a hodných lidí (z vesnice jmenujem hlavně pana Tkáče, pana Chalupa staršího, přespolního pana Reháka) jsme si sváteční večer užili bez průvanu, mohli jsme se posadit do pohodlných židlí v improvizovaném hledišti a sledovat koncert na (improvizovaném) dřevěném jevišti. Svítily svíce a vonělo chvojí, skutečně vánoční čas. Poděkování patří také milým učinkujícím, paní Smržové a panu Rojíkovi. Možná se příští rok sejdeme zase.

Rok 1954 – vánoce na Kostelní Bříze

Prohlížel jsem si na internetu obrázky z vánočního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze a znenadání na mne znenadání dýchla 54 let stará minulost. Ten kostel s tou vánoční výzdobou a těmi lidmi v tom mně důvěrně známém prostoru se mi připomněl tak živě, že se mi revokovaly vzpomínky na Štědrý večer roku 1954. Jako by to všechno proběhlo včera. Začnu ale od začátku, aby to moje vyprávění mělo širší smysl.

Celý příspěvek