Nové projekty financované z dotace

V dotačním programu Evropské unie zvaném Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) byly na podzim 2010 schváleny projekty týkající se mimojiné Kostelní Břízy. Obsahem projektů je projektová příprava. Vzejít z nich mají dokumenty nutné pro pozdější fyzickou realizaci těchto projektů. Jde například o projekt na obnovu reliktů („zbytků“) po zaniklých obcí Slavkovského lesa nebo projekt věnovaný cyklostezkám/cestám ve Slavkovském lese. Celý příspěvek

Spuštěny internetové stránky projektu Zaniklé obce na Březovsku

Navštívit můžete nově spuštěné internetové stránky projektu Zaniklé obce na Březovsku. Provozuje je město Březová. Projekt byl financován hlavně z dotace z Evropské unie. Podstatou tohoto projektu je umístění informačních tabulí k sídlům některých dnes úplně či částečně zaniklých obcí. V rámci projektu byla vydána kniha Luďka Jaši o zaniklých obcí. Ta je k dostání v infocentru na městském úřadě Březová.

Představení projektu na téma zaniklých obcí

Město Březová dne 26. 8. v 16 hodin v zámeckém parku v Kostelní Bříze představí projekt nazvaný „Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu“. Projekt je těsně před dokončením. V parku si budeme moci prohlédnout konkrétní výstup první fáze tohoto projektu: informační tabule určené na místa, kde stály dnes zaniklé obce. Nechte se však překvapit a přijďte se podívat sami. Dále bude pokřtěna rozsáhlá kniha Zaniklé obce Březovska. Celý příspěvek

Investiční akce města Březová pro rok 2010

Náves (24. 1. 2010). Foto: J. Prezmecký

Přinášíme úryvek z únorového Slova starosty (rubrika Březovského zpravodaje). Pan Bouda komentuje schválený rozpočet pro rok 2010. Zde je část věnována investicím. Některé z nich se týkají i Kostelní Břízy.

V oblasti investic je v roce 2010 naplánováno především dokončení akce Multifunkční centrum Březová, kde ještě dofinancováváme některé části celého projektu. Zde rozpočet předpokládá výdaje 10 mil. Kč. Pokračovat se bude na další etapě výstavby hřbitova (3,8 mil. Kč), dalších 2,5 mil. Kč by měla stát infrastruktura související s výstavbou bytového domu pod ul. Příčná (komunikace, přípojky, veřejné osvětlení apod.), na téměř 2 miliony přijde zbudování několika parkovišť na Březové či v Kostelní Bříze. Na Kostelní Bříze také počítáme s částkou 427 tis. Kč, která by měla pokrýt spolupodíl města na obnově místní kapličky. Dalších 3,2 mil. Kč pak město půjčí MAS Sokolovsko a Mikroregionu Sokolov – východ, a to na předfinancování některých projektů týkajících se našeho správního území. Jedná se zejména o budování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře či obnovu vzhledu některých našich přidružených vsí. Z hlediska projektové přípravy počítá rozpočet se zpracováním projektu na zateplení náměstí či projektu na rozšíření kapacity mateřských škol, v integrovaných obcích pak půjde zejména o projekty na ČOV v Černém Mlýně či Arnoltově.