Autor: Lenka Fišerová

Obyvatelka Kostelní Břízy.

Společná fotografie v roce 2010?

Někdy v létě tohoto roku 2010 bychom se my, trvale bydlící v KB, měli opět sejít a udělat společnou fotografii. Aby bylo vidět, kolik trvale bydlících v roce 2010 v KB žilo, a byl dokument do kroniky. Zatím je trend dost neúprosný, pesimistický. Ale já věřím, že s postupně rostoucí krásou naší vesnice se sem přistěhují mladí lidé, kterým na KB bude záležet a kteří se o ni budou starat ještě lépe, než má generace. A také věřím, že se postupně vytvoří několik tradic, které utuží přátelství mezi občany. A pak uděláme také fotografii všech občanů včetně chalupářů, ta bude optimističtější. Vhodným místem by byl zase park, třeba před sekvojovcem. Ještě to promyslíme.

Slavnostního přípitek občanů na hřišti v roce 2004:

slavnostni-pripitek-2004-10

Změna územního plánu

Zastupitelstvo města schválilo úmysl změnit územní plán v částech města i vesnic. U nás v Kostelní Bříze se jedná o lokalitu za areálem chovatelů až k cestě na Kamenici nad břízky. Zde by mělo vyrůst několik rodinných domků a sportovní zázemí. Překrásné místo, že? Dvě z parcel jsou už předem „zamluvené“ mladými, kteří tu sice nebydlí, ale prožili v KB své dětství. Je pravda, že původní verze územního plánu zněla ponechat KB tak jak je, s historickým jádrem a případně několik domků tam, kde kdysi byly. Ale to by asi k přežití vesnice nestačilo. A také tyto parcely jsou ve vlastnictví zdejších občanů, kteří je patrně neprodají.

Jedinou vadou na kráse nového plánu je úmysl posunout hospodu na Mýtině o kousek dál kvůli nové silnici R6. Je jasné, že současná činnost majitele zůstane zachována anebo se ještě rozšíří. Myslím, že u silnice postávající utěšitelky nedělají dobré jméno naším vesnicím. Mám na to svůj soukromý názor týkající se ochoty zastupitelů toto zablokovat atd., ten ale nemůžu svěřit médiím. Ale tlak zdola by jistě pomohl. Hodně záleží na lidech, jestli se s tím smíří. Některým to bohužel vyhovuje. Můj hlas v zastupitelstvu, kde jsem na zasedání vystoupila s námitkou, bude minoritní. A ještě k tomu se vystavuji nebezpečí fyzického násilí.

Satelitní snímek pole za obcí směr Kamenice (mapu můžete posouvat, měnit její měřítko a podklad):

Brigáda v parku?

Park

Park

V závěru roku 2009 se začal měnit náš zámecký park. A dost zásadně. Zmizely poškozené, náletové či jinak neperspektivní stromy, přibyly desítky nových kusů stromů a keřů, takových, které tu byly, ale i nových druhů. Zjara se můžeme začít kochat jejich krásou. Ale už těď v zimě můžeme ocenit jedinečnost nového sekvojovce, který nahradí ten letitý, uschlý. Je zajímavý svým pravidelným vzrůstem, silným kuželovitým kmenem a slabými větvemi, uspořádanými do dost pravidelného kužele. Podobný najdeme v zahradnictví v Horním Slavkově (chemička). Ten má ovšem už jiné rozměry, je to obrovitý nádherný strom, takže se máme na co těšit.

No a jestli si ještě vzpomínáte, na začátku veškerého snažení ohledně zámeckého parku byla práce nás, obyvatel Kostelní Břízy. Myslím si, že v péči o park bychom měli pokračovat. Nemám tím na mysli práce
vyžadující větší techniku, ale posbírat větve a odpadky, useknout bolševníky. Starosta slíbil, že tuto snahu by odměnil soudkem piva a špekáčky, takže práce by se k večeru mohla zvrhnout v nádhernou veselici, nebo alespoň příjemné posezení u ohně, kterým bychom spálili ty větve a papírové odpadky. Na našem starém hřišti… co říkáte? A taková akce by mohla být zjara a napodzim, sešli bychom se pak 4x ročně: jarní úklid parku, stavění máje, kácení máje a podzimní úklid parku. V létě koncert v kostele u příležitosti svátku Petra a Pavla, další koncert vánoční.

Adventní koncert 2009

Kdo dnes večer přišel do kostela v Kostelní Bříze a nenechal se odradit trošku složitým přístupem, ten na 10. prosinec 2009 nezapomene. Konal se 2. vánoční koncert, na který přijali pozvání naši již známí – paní Smržová a pan Rojík a u nás nováčci – sokolovský komorní smíšený pěvecký sbor La Dolce Vita. Uvedli nás, obecenstvo, do sváteční adventní nálady. Zpívali staré písně, české, anglické a ruské, a také ke zpěvu přizvali diváky. Zážitek to byl silný. Velmi nás potěšila nabídka La Dolce Vita, že se rádi zúčastní i příštího koncertu. Za nabídku jim patří upřímný dík a můžu slíbit, že naše srdečné pozvání dostanou.

Dík za krásný večer však nepatří jen oběma hudebním uskupením, ale také velkému Vláďovi, Táně, Markétce, menšímu Vláďovi a Jirkovi, dále pak pánům Tkáčovi a Rehákovi. Je jejich zásluhou, že kostel byl bezvadně připravený, že se hosté mohli ohřát horkým punčem a čajem a ochutnat vánoční cukroví. Že se mohli potěšit vánočním smrkem vkusně vyzdobeným, posedět v hledišti pod teplo produkujícími lampami.

Bohužel v tomto předvánočním čase se brzy stmívá, takže se nebylo možné pokochat stavebními novinkami zvenčí na kostele. Jinak by každý viděl, jak práce na obnově kostela pokračují. Právě je tu lešení, za nímž se objevuje nová omítka pečlivě podle starých způsobů vršená na kamennou zeď. Přibylo nových oken, nové jsou části podhledů. Také jsme nemohli společně okukovat renovovanou hospodu, kde práce postupují velmi rychle, a to zvenčí i zevnitř.

Další koncert, pokud nenastane nějaký problém, by se mohl konat zase na svátek Petra a Pavla.