Investiční akce města Březová pro rok 2010

Náves (24. 1. 2010). Foto: J. Prezmecký

Přinášíme úryvek z únorového Slova starosty (rubrika Březovského zpravodaje). Pan Bouda komentuje schválený rozpočet pro rok 2010. Zde je část věnována investicím. Některé z nich se týkají i Kostelní Břízy.

V oblasti investic je v roce 2010 naplánováno především dokončení akce Multifunkční centrum Březová, kde ještě dofinancováváme některé části celého projektu. Zde rozpočet předpokládá výdaje 10 mil. Kč. Pokračovat se bude na další etapě výstavby hřbitova (3,8 mil. Kč), dalších 2,5 mil. Kč by měla stát infrastruktura související s výstavbou bytového domu pod ul. Příčná (komunikace, přípojky, veřejné osvětlení apod.), na téměř 2 miliony přijde zbudování několika parkovišť na Březové či v Kostelní Bříze. Na Kostelní Bříze také počítáme s částkou 427 tis. Kč, která by měla pokrýt spolupodíl města na obnově místní kapličky. Dalších 3,2 mil. Kč pak město půjčí MAS Sokolovsko a Mikroregionu Sokolov – východ, a to na předfinancování některých projektů týkajících se našeho správního území. Jedná se zejména o budování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře či obnovu vzhledu některých našich přidružených vsí. Z hlediska projektové přípravy počítá rozpočet se zpracováním projektu na zateplení náměstí či projektu na rozšíření kapacity mateřských škol, v integrovaných obcích pak půjde zejména o projekty na ČOV v Černém Mlýně či Arnoltově.