Zahájeny práce na opravě kostela

Přibližně před týdnem začalo vyrůstat kolem kostela sv. Petra a Pavla v Kostení Bříze lešení. Tím byly zahájeny práce na záchraně této památky. V první fázi je třeba Zajištit statiku, opravu krovů a střechy a zabezpečit objekt proti všem nepříznivým vlivům. S nástupem zimy by tato pvní etapa měla skončit a její cena měla být přibližně 1,5 mil. Kč. Přineseme podrobnější informace.

Památkáři trvají na jiném způsobu úprav kostela

Městské zastupitelstvo schválilo (usnesení č. 10/03) partnerství města Březová s Nadací pro děti, aby město mohlo čerpat finance z Fondu česko-německého porozumění.

Momentálně jde o to, že v podstatě všechny podklady a potřebné věci jsou připraveny k zahájení stavebních úprav, bohužel Památkáři trvají vzhledem k havarijnímu stavu kostela k jinému způsobu stavebních úprav, než je „možno“ realizovat.

4.8.2003: V současné době je tato informace nejistá – může se změnit.

Krátké povídání o kostele

Stav kostelnobřízského kostela je havarijní. Historie začala po válce, kdy Státní statky začaly a ve velké části dokončily ničení kostela. Poté město Březová prodalo kostel Báňské stavební společnosti, která se o něj příliš nestarala. Pak nastal závod, dalo by se říci s časem, protože kostel chátral.
Podařilo se paní Fišerové a panu Číhalovi, přesvědčit město, aby kostel koupilo zpět. Poté jej předalo Nadaci pro děti, která nyní shání peníze pro opravu. Ředitelem nadace je pan Číhal.

Kostel by se měl stát muzeem

Autor: Bohumil Zeman; MF Dnes, neznámé datum

Zdevastovaný kostel svatého Petra a Pavla v Kostelní Bříze u Březové na Sokolovsku má šanci, že vstane z mrtvých. Od Báňské stavební společnosti ho za symbolickou jednu korunu koupilo město Březová. To chce dominantu osady postupné opravil a zřídil v jejích interiérech muzeum zaniklých obcí.

Starosta Březové Miroslav Bouda odhaduje, že rekonstrukce si vyžádá nejméně deset milionů korun. Peníze se pokusí získat od státního památkového ústavu, z nejrůznějších státních dotačních programů i od vysídlenců žijících v Německu. „Jedná se sice o dlouhodobou záležitost, jsem ale optimista. Hlavní je, abychom zamezili devastaci kostela,“ řekl Bouda. Město už začalo připravovat sanační plán a jakmile úřady zapíší svatostánek do listiny vlastnictví Březové, začne radnice pracovat na tom, aby mohla o dotace požádat.

Chlapi odpočívají po robotě na lavičkách na návsi

Myšlenka na muzeum věnované obcím, které ve Slavkovském lese zanikly v padesátých letech minulého století s příchodem armády a vznikem vojenského prostoru, přesně zapadá do představ sdružení obcí Sokolov-západ. Jeho předseda Michal Malyo je přesvědčen, že Sokolovsko musí v budoucnu lákal turisty na možnost kulturního a sportovního vyžití. „Muzeum je skvělá myšlenka. Myslím, že to lidi zaujme,“ uvedl Matyo.

Odborníci ale upozorňují, že po zaniklých vsích toho mnoho nezůstalo. „Vznikne problém s exponáty a s tím, co do muzea vlastně dát. Možná mapy, kresby nebo dobové pohlednice. Staré fotografie některých vesnic ale neexistují,“ poznamenal historik Vladimír Prokop, který dějiny některých zaniklých obcí zmapoval ve své knize. „Armáda ve vojenském prostoru nebyla dlouho. Přesto stačila zlikvidoval celé vesnice a města. Rozstříleli například Čistou. Ještě dnes si pamětníci ukazují na místo, odkud ministr obrany Čepička sledoval, jak dělostřelci likvidují městečko,“ podotkl Prokop.

Kostel zasvěcený svatým Petru a Pavlovi paradoxně ještě nedávno Březové patřil. Začátkem devadesátých let ho ale tehdejší vedení města prodalo stavební společnosti. „Byla to chyba. Teď už všichni vystřízlivěli z porevolučních utopistických myšlenek, že stavební firma památku opraví,“ řekl starosta Bouda. Předsedkyně komise pro integrované obce v okolí Březové Lenka Fišerová, která za odkoupení kostela bojuje už několik let, se nyní dočkala. „Bylo kolem toho hodně úsilí a křiku. Město by se ale mělo o památky starat,“ poznamenala Fišerová. Dodala, že Březová ušetřila, protože původně měla za kostel zaplatit několik set tisíc korun.

O záchraně kostela poprvé jednala komise

Zdroj: MF DNES; zkratka autora: mk; datum neznámé

Zpětný odkup odsvěceného kostela sv. Petra a Pavla, hrázděného hostince a staré školy od současného majitele objektů byl předmětem jednání šestičlenné komise z řad zastupitelů Březové a BSS, s. r. o. Sokolov.

První setkání ustavené komise bylo podle slov jednoho z přítomných zatím spíše informativní. Jak uvedla pro týdeník iniciátorka celé akce MUDr. Lenka Fišerová, komise se sešla proto, aby projednala s konečnou platností návrh vedení Báňské stavební společnosti na zpětný odkup objektů. „My jsme kdysi chtěli koupit jen hostinec, ale ten jsme dostali s podmínkou, že koupíme i školu a kostel,“ vrací se k počátkům kauzy ředitel BSS Ing. Jindřich Pabian.

Stav dominantní památky v Kostelní Bříze je mnohem horší, než se zdá na první pphled zvenčí.

Nyní však Březová, do jejíhož katastru osada patří, usiluje hlavně o chátrající kostel, který je vzácnou kulturní památkou okresu nejen pro staré náhrobníky osazené uvnitř kostelní lodi. „Obec má morální zodpovědnost za dědictví po předcích,“ domnívá se starosta Březové Miroslav Bouda.

Vše bude závislé na technické expertize a na odhadech nákladů, které bude nutno vy naložit na nejnutnější stabilizaci kostela. Celková rekonstrukce podle Boudy přijde na třicet miliónů korun. „Rozpočet tak vysokou částkou zatížit nemůžeme, spíše budeme hledat dotační možnosti,““ konstatovala Fišerová. Starosta se nebrání ani zahraniční pomoci.

Doktorka Fišerová se domnívá, že záchrana cenné památky bude dlouhodobější záležitostí, a proto nemá smysl se zatím zabývat tím, jak má být odsvěcený kostel využíván. „Nejdřív musí být zřejmé, že vůbec přežije,“ zchlazuje plány starosty o zřízení muzea nebo výstavní síně.